top of page

שירותים

 תפעול וליווי מלאים

אנו מחוייבים להצלחה והטמעה של המתקן אותו אנו מספקים בצורה מיטבית.

  לכן אנו מספקים ללקוחותינו שורה של שירותים ושירותים משלימים שיעזרו לכם להצליח למחזר אורגני ולעשות קומפוסט אורגנל

שירותי תפעול

שירותים משלימים

bottom of page