top of page
זה הזמן שלנו
לפעול אורגני

                              מחזרו בקלות 100% מהפסולת האורגנית שלכם

התחילו לייצר קומפוסט איכותי והשביחו את אדמות ישראל              

הוסף כותרת_edited_edited_edited.png

יצרו חומר אורגני

משובח 

low cost_edited_edited.png

חיסכו בעלויות פינוי פסולת 

ומס היטל הטמנה

digging-icon-8_edited_edited.png

מנעו זיהום קרקע

 והטמנת פסולת מעורבת

co2-icon-7_edited_edited_edited.png

הפחתת פליטות פחמן

דו חמצני

וגזי חממה 

חקלאות_edited_edited.png

תמכו
בחקלאות מקומית

הוסף כותרת (1)_edited_edited_edited.png

צמצמו בכמויות

פסולת עתידיות

אורגני מופרד במקוריות

טכנולוגיה

 צמצום 80-90%

בנפח ומשקל הפסולת האורגנית ב24 שעות בלבד 

מקצועיות

שירותי תפעול וליווי

מלאים

אהבה

תשומת לב והשקעה 

עושים הבדל גדול

? איך עושים זאת 

זמן לפעול 

בואו ונתחיל

הפרידו את כל הפסולת האורגנית שלכם ב 4 שלבים פשוטים 

התחילו להתנסות באחד מהקומפוסטרים התעשיייתים

והשירותים  הנוספים  שלנו לתקופת היכרות

ללא התחייבות רכישה

פיילוט התנסות -  ל30 יום

1

Woman putting organic biodegradable waste in a recycling bin, separate waste collection co

הזמנה בהתאמה

 השלימו רכישת קומפוסטר

לאחר מדידה והבנה של הצרכים שלכם

2

חגיגה של הפרדה

השקה חגיגית והפעלת קמפיין הפרדה פנים אירגוני

כדי לודא שאתם מפרידים, נהנים וגם יודעים מדוע

3

בקרה ואחזקה

עקבו ונתרו אחר תפעול תקין של זרם הפסולת בכף היד

4

bottom of page